Uživatelům střelnice Luleč - PRŮKAZY 2023

Vážení přátelé sportovní střelby, kteří jste v roce 2022 na základě smlouvy užívali střelnici v Lulči. Byl Vám vydán průkaz včetně klíčů. Konečným datem platnosti smlouvy a tohoto průkazu je poslední termín vydávání průkazů na rok 2023, tj. 21. ledna 2023. SSK Vyškov rozhodl, že prodloužení platnosti smlouvy o jeden rok a vydání dokladu o prodloužení smlouvy, tj. průkazu ke vstupu, bude provedeno v těchto termínech:
Sobota  7. ledna 2023 v době       9,00 – 12,00 hodin     13,00 – 15,00 hodin
Neděle  8. ledna 2023 v době     10,00 – 12,00 hodin      --------------------------
Pátek   13. ledna 2023 v době      --------------------------      14,00 – 16,00 hodin
Sobota 14. ledna 2023 v době      9,00 – 12,00 hodin      13,00 – 15,00 hodin
Sobota 21. ledna 2023 v době      9,00 – 12,00 hodin      13,00 – 15,00 hodin
v klubovně na střelnici v Lulči.
K prodloužení smlouvy a vydání průkazu pro rok 2023 je nutné předložit: zbrojní průkaz, průkaz z roku 2022 a klíč.
V době vydávání průkazů bude provoz střelnice zastaven a plocha střelnice od střeleckých stavů do 25 metrů bude vyhrazena pro parkování Vašich vozidel na dobu, kdy budete prodloužení vyřizovat.
Pokud se nedostavíte ve výše stanovených termínech, případně pokud nemáte zájem střelnici v roce 2023 využívat, žádáme Vás o vrácení vydaného klíče a průkazu ve výše uvedených termínech, nejpozději však do 21. ledna 2023 na adresu klubu.
S pozdravem
Dr. Ing. Jan PROCHÁZKA, v. r.                                                                                             
předseda SSK

Kategorie: