Uživatelům střelnice Luleč - PRŮKAZY 2020

Vážení přátelé sportovní střelby, kteří jste v roce 2019 jste na základě smlouvy užívali střelnici v Lulči. Byl Vám vydán průkaz včetně klíčů. Konečným datem platnosti smlouvy a tohoto průkazu je poslední termín vydávání průkazů na rok 2020, tj. 19. ledna 2020. SSK Vyškov rozhodl, že prodloužení platnosti smlouvy o jeden rok a vydání dokladu o prodloužení smlouvy, tj. průkazu ke vstupu, bude provedeno v těchto termínech:
Pátek     3. ledna 2020 v době      -----------                            14,00 – 16,00 hodin
Sobota  4. ledna 2020 v době       9,00 – 12,00 hodin     14,00 – 16,00 hodin
Neděle  5. ledna 2020 v době     10,00 – 12,00 hodin     -----------
Sobota  11. ledna 2020 v době     9,00 – 12,00 hodin      -----------
Neděle  12. ledna 2020 v době     -----------                           14,00 – 16,00 hodin
Pátek     17. ledna 2020 v době     9,00 – 12,00 hodin     14,00 – 16,00 hodin
Sobota  18. ledna 2020 v době     -----------                          14,00 – 16,00 hodin
Neděle  19. ledna 2020 v době   10,00 – 12,00 hodin     -----------
v klubovně na střelnici v Lulči.
K prodloužení smlouvy a vydání průkazu pro rok 2020 je nutné předložit: zbrojní průkaz, průkaz z roku 2019 a klíč.
V době vydávání průkazů bude provoz střelnice zastaven a plocha střelnice od střeleckých stavů do 25 metrů bude vyhrazena pro parkování Vašich vozidel na dobu, kdy budete prodloužení vyřizovat.
Pokud se nedostavíte ve výše stanovených termínech, případně pokud nemáte zájem střelnici v roce 2020 využívat, žádáme Vás o vrácení vydaného klíče a průkazu ve výše uvedených termínech, nejpozději však do 19. ledna 2020 na adresu klubu.
S pozdravem
Dr. Ing. Jan PROCHÁZKA, v. r.                                                                                             
předseda SSK

Kategorie: