Uživatelům střelnice Luleč - PRŮKAZY 2019

Vážení přátelé sportovní střelby, kteří jste v roce 2018 jste na základě smlouvy užívali střelnici v Lulči. Byl Vám vydán průkaz včetně klíčů. Konečným datem platnosti smlouvy a tohoto průkazu je poslední termín vydávání průkazů na rok 2019, tj. 20. ledna 2019.
SSK Vyškov rozhodl, že prodloužení platnosti smlouvy o jeden rok a vydání dokladu o prodloužení smlouvy, tj. průkazu ke vstupu, bude provedeno v těchto termínech:
Pátek     4. ledna 2019 v době     -----------                          14,00 – 17,00 hodin
Sobota  5. ledna 2019 v době     9,00 – 12,00 hodin     14,00 – 17,00 hodin
Neděle  6. ledna 2019 v době     9,00 – 12,00 hodin      -----------
Sobota  12. ledna 2019 v době   9,00 – 12,00 hodin      -----------
Neděle  13. ledna 2019 v době    -----------                          14,00 – 17,00 hodin
Pátek     18. ledna 2019 v době   9,00 – 12,00 hodin     14,00 – 17,00 hodin
Sobota  19. ledna 2019 v době    9,00 – 12,00 hodin     14,00 – 17,00 hodin
Neděle  20. ledna 2019 v době    9,00 – 12,00 hodin       -----------
v klubovně na střelnici v Lulči.
K prodloužení smlouvy a vydání průkazu pro rok 2019 je nutné předložit: zbrojní průkaz, průkaz z roku 2018 a klíč.
V době vydávání průkazů bude provoz střelnice zastaven a plocha střelnice od střeleckých stavů do 25 metrů bude vyhrazena pro parkování Vašich vozidel na dobu, kdy budete prodloužení vyřizovat.
Pokud se nedostavíte ve výše stanovených termínech, případně pokud nemáte zájem střelnici v roce 2019 využívat, žádáme Vás o vrácení vydaného klíče a průkazu ve výše uvedených termínech, nejpozději však do 20. ledna 2019 na adresu klubu.
S pozdravem
Dr. Ing. Jan PROCHÁZKA, v. r.                                                                                             
předseda SSK

Kategorie: