Střelecké stavy na 50 metrech ve zkušebním provozu

Vážení uživatelé střelnice,
dovolujeme si Vás informovat, že byla dokončena rekonstrukce střeleckých stanovišť na vzdálenost 50 metrů. Dnem 1. února 2016 zahajujeme zkušební provoz rekonstruované střelnice. Co to pro Vás – uživatele střelnice – znamená?
Je možná střelba na vzdálenost 50 metrů! Dbejte zvýšené opatrnosti při používání střeleckých stanovišť a pohybu po střelnici zejména s ohledem na nedokončené terénní úpravy kolem stavby.
JE ZAKÁZÁNOvrtání dalekohledů a jiných zařízení do konstrukce střelnice; umisťování letáků, informací nebo inzerce mimo vyhrazený prostor nástěnky.
„Malou“ střelnici (vzdálenost na 25 metrů) je nyní možné používat pro střelbu z krátkých kulových zbraní – pouze s olovem! Již není možná střelba plášťovým střelivem.

Kategorie: