Rekonstrukce střeleckých stanovišť na 50 metrů - omezení provozu

Vážení přátelé sportovní střelby - uživatelé střelnice,
dovolujeme si Vás informovat o částečném omezení provozu „velké“ střelnice od úterý 29. 9. 2015. Důvodem je rekonstrukce střeleckých stanovišť na vzdálenost 50 metrů. Současný stav téměř 40 let staré dřevěné stavby je již v naprosto nevyhovujícím stavu. Stavba se „propadá“ a naklání dozadu.
Co nás čeká – ve dnech 29. 9. 2015 až 11. 10. 2015 bude stávající dřevěná konstrukce rozebrána. Dále v době od 12. 10. 2015 budou odstraněny současné betonové povrchy a budou založeny nové základy včetně nové betonové desky. Poté v termínu od 16. 11. 2015 do poloviny ledna 2016 bude stavba pokračovat zhotovením nové dřevěné konstrukce.
Co to pro Vás – uživatele střelnice – znamená?
Vzhledem ke skutečnosti, že bude rozebráno střeliště včetně balistického štítu, tak bude na „velké“ střelnici možné střílet pouze z pohyblivé palebné čáry, tj. od 25 do 50 metrů a to pouze v době, kdy nebudou na střelnici přítomné stavební firmy, které budou rekonstrukci provádět! V případě jejich přítomnosti na střelnici je střelba na „velké“ střelnici zakázána!
„Malou“ střelnici (na 25 metrů) je možné používat pro střelbu z krátkých kulových zbraní – s olovem a po dobu rekonstrukce i s plášťovým střelivem.
Vzhledem k rozsahu a délce stavby, technologickým postupům a počasí, naleznete vždy aktuální informace o možnostech využití „velké“ střelnice – pouze z pohyblivé palebné čáry - na našich webových stránkách www.strelnicelulec.cz v sekci „obsazení střelnice“. V případě potřeby je možné volat na telefonní čísla uvedená v kontaktech.
Dr. Ing. Jan Procházka, předseda SSK Vyškov

Kategorie: