Provoz střelnice od 31. května 2021

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN (str. 10, bod 14), se od pondělí 31. 5. 2021 nově upravuje provoz střelnice. Soutěže je možné pořádat při dodržení všech ustanovení - zejména bodu č. 14 a 17 přiloženého opatření - tj. max. 30 osob, po nemoci COVID-19 do 180 dnů, s testem nebo po očkování. Organizátor je povinen při prezenci provést kontrolu a sestavit seznam účastníků s kontaktními údaji.

Kategorie: