Omezený provoz střelnice od 1. 3. 2021 v nouzovém stavu

Po vyhlášení nouzového stavu a v návaznosti na Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 217, o přijetí krizového opatření, se od pondělí 1. 3. 2021 i nadále omezuje provoz střelnice, a to pouze pro individuální vstupy pro celoroční smluvní uživatele za účelem využití prostor venkovního sportoviště za stanovených podmínek. Současně upozorňujeme na Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216, o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území České republiky - nutnost doddržení sportování na venkovním sportovišti na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště - střelnice se nachází v k.ú. Luleč (část III. odst. 2 písm. c) uvedeného opatření).

Kategorie: